Gallery

Guilty Pleasure

Time enjoyed is not wasted, so why are you feeling guilty if you are pleased?

 

IMG_2499IMG_2486-01IMG_2430-01IMG_2456-01

Advertisements

20688110_1548526825200045_8731559961764560896_n

Alam mo kung ano ‘yung nakakatakot? Sa bawat pagpili mo, hindi mo alam kung tama ba iyon o mali. Baka kasi kung iba ‘yung pinili mo, mas maganda ang kinalabasan. Pero isa lang naman ang mahalaga e, naging masaya ka ba habang pinipili mo iyon?

Tapos na

17881506_470767516587806_1132008157791387648_n

Una. Magsisimula na ang lahat tumakbo dahil may paparating na malakas na ulan. Pangalawa. Wala nang matitira sa lugar kung saan kami nakatayo kundi ako dahil takot ang lahat sa nagbabadyang panganib, iiwan kahit ano, kahit sino, mailigtas lang ang sarili sa unos. Pangatlo. Tapos na. Iiyak ang lahat dahil wala na ako, walang nakaalalang hatakin ako noong tumakbo sila.