Losing Myself

Do you ever feel like you are not you anymore? 
You're becoming less and less of yourself. 
You're trying to live in the verdict of happiness of others. 
You're losing yourself just to save them.
Advertisements

Too Far

20902347_1875119789473651_3139319788535283712_n

You would always be that horizon, always too far to be reached.

Masaya naman ako e. Ata

20688110_1548526825200045_8731559961764560896_n

Alam mo kung ano ‘yung nakakatakot? Sa bawat pagpili mo, hindi mo alam kung tama ba iyon o mali. Baka kasi kung iba ‘yung pinili mo, mas maganda ang kinalabasan. Pero isa lang naman ang mahalaga e, naging masaya ka ba habang pinipili mo iyon?

Batas Nila

17819012_101751880377875_7411490974381113344_n

Mananatili ako at kahit isa walang makakapansin. Magpapahalaga ako pero kahit isa walang makaka-alala sa akin. Magmamahal ako pero kahit isa walang babalik sa akin. Aalis ako, at lahat magagalit sa akin.

Tapos na

17881506_470767516587806_1132008157791387648_n

Una. Magsisimula na ang lahat tumakbo dahil may paparating na malakas na ulan. Pangalawa. Wala nang matitira sa lugar kung saan kami nakatayo kundi ako dahil takot ang lahat sa nagbabadyang panganib, iiwan kahit ano, kahit sino, mailigtas lang ang sarili sa unos. Pangatlo. Tapos na. Iiyak ang lahat dahil wala na ako, walang nakaalalang hatakin ako noong tumakbo sila.